You are here: Home / Ekonomické poradenstvo

Ekonomické poradenstvo

Účtovníctvo

Dane a daňové poradenstvo


consultancy_sml
Dane a daňové poradenstvo

Personalistika a mzdy

Registrácia spoločností

Účtovníctvo

buyersconsultancy
Zabezpečujeme vedenie jednoduchého ako aj podvojného účtovníctva pre všetky podnikateľské subjekty na Slovensku.

V rámci toho zabezpečujeme najmä:

 • vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva;
 • komplexné zastúpenie klienta pred daňovým úradom ako aj ďalšími inštitúciami;
 • rekonštrukciu účtovníctva;
 • ročné zúčtovania a hlásenia;
 • overovanie vstupných údajov pri ich spracovávaní z daňového hľadiska;
 • v nadväznosti na účtovníctvo vypracujeme daňové priznanie;
 • vyhotovíme súhrnné výkazy;
 • INTRASTAT.
Pre ďalšie informácie a konzultácie sa obráťte prosím na nás prostredníctvom e-mailu: info@adamasalliance.sk

Dane a daňové poradenstvo

consultancy_sml
Naši skúsení odborníci poskytujú klientom komplexné daňové poradenstvo šité na mieru podľa ich konkrétnych potrieb a bez ohľadu na odvetvie, v ktorom pôsobia.

Zabezpečíme daňové poradenstvo vo všetkých daňových oblastiach, a to najmä:

 • daň z príjmov fyzických a právnických osôb;
 • daň z pridanej hodnoty (DPH);
 • spotrebné dane;
 • dane z motorových vozidiel;
 • miestne dane;
 • vrátenie DPH;
 • priebežné daňové poradenstvo;
 • zastupovanie klienta pred daňovým úradom a pri daňových kontrolách.
Pre ďalšie informácie a konzultácie sa obráťte prosím na nás prostredníctvom e-mailu: info@adamasalliance.sk

Personalistika a mzdy

3d human with empty chat bubble
V oblasti personálnej a mzdovej agendy ponúkame našich klientom vysokú flexibilitu a širokú škálu služieb.

Prostredníctvom našich skúsených poradcov zefektívnime procesy v oblasti personalistiky a miezd a na mieru ošetríme všetky prípadné riziká vyplývajúce pre klienta ako zamestnávateľa z príslušných právnych predpisov. Klientom poskytujeme činnosti od vykonávania čiastkových služieb pre jednotlivé oddelenia po kompletnú správu personálneho oddelenia. Našim kľúčovým princípom je diskrétnosť pri spracovávaní citlivých mzdových údajov.

Našim klientom ponúkame aj kompletný outsourcing mzdovej agendy, pričom zväčša prevezmeme viac ako 80 % klientových povinností pri ich spracovaní.

Využívaním našich služieb klient šetrí značnú časť nákladov, celá mzdová a personálna agenda je menej časovo náročná a menej riziková. Rozsah poskytnutých služieb závisí od individuálnych požiadaviek klientov.

Pre ďalšie informácie a konzultácie sa obráťte prosím na nás prostredníctvom e-mailu: info@adamasalliance.sk

Registrácia spoločností


Zakladanie spoločností je proces, ktorý si vyžaduje potrebnú znalosť príslušných právnych predpisov. Celý proces je upravený nie v jednom samostatnom právnom predpise, ale vo viacerých, čo si vyžaduje nemalé znalosti a skúsenosti. Začínajúci, ale aj skúsení podnikatelia takéto znalosti vo veľa prípadoch nemajú a taktiež nemajú čas obchádzať všetky potrebné úrady a inštitúcie.

Sme schopní pre klienta založiť spoločnosť kdekoľvek na území Slovenskej republiky.

Naše služby zväčša zahŕňajú:

 • vypracovanie zakladateľských dokumentov a ostatných právnych aktov potrebných na založenie;
 • zápis spoločnosti do obchodného registra;
 • zaistenie notára;
 • zaistenie registrácie predmetov podnikania;
 • registrácia spoločnosti pre daň z príjmov právnických osôb, prípadne pre ďalšie dane;
 • poskytnutie sídla spoločnosti;
 • zaistenie registrácie na príslušných úradoch súvisiacej so založením spoločnosti.
Pre ďalšie informácie a konzultácie sa obráťte prosím na nás prostredníctvom e-mailu: info@adamasalliance.sk