You are here: Home / Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Vzdelávacie služby

Poradenské služby: Záujemca a Uchádzač

buyersconsultancy
S našimi jedinečnými vedomosťami z oblasti verejného obstarávania môžeme záujemcom alebo uchádzačom pomôcť spracovať žiadosť o účasť alebo ponuku do verejného obstarávania. Môžeme Vám pomôcť nielen so žiadosťou o účasť alebo spracovaním ponuky, ale tiež so spracovaním žiadosti o vysvetlenie, žiadosti o nápravu, námietkami a odvolaním. Tieto služby Vám vieme poskytnúť aj v rámci balíka komplexných služieb vo verejnom obstarávaní.

Pre ďalšie informácie a konzultácie sa obráťte prosím na nás napríklad aj prostredníctvom e-mailu: info@adamasalliance.sk

Poradenské služby: Verejný obstarávateľ a Obstarávateľ

consultancy_sml
Rovnako s našimi jedinečnými vedomosťami z verejného obstarávania vieme pomôcť verejným obstarávateľom a obstarávateľom so spracovaním súťažných podkladov, výzvy na predkladanie ponúk alebo oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a pod. Pomôžeme Vám tiež so spracovaním odpovedí na žiadosti o vysvetlenie, na žiadosti o nápravu, na námietky a odvolanie, ale aj prípravou a podpisom zmluvy. Tieto služby Vám vieme poskytnúť aj v rámci balíka komplexných služieb vo verejnom obstarávaní.

Pre ďalšie informácie a konzultácie sa obráťte prosím na nás prostredníctvom e-mailu: info@adamasalliance.sk

Vzdelávacie služby

3d human with empty chat bubble
Okrem rady vzdelávacích kurzov poskytovaných pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, sme pripravení poskytnúť školenia aj pre zamestnancov, záujemcov a uchádzačov.
Kurzy sú zamerané primárne na oblasť, ktorá je predmetom záujmu zákazníka. Preto sme radi, keď môžeme pripraviť kurz špeciálne s obsahom šitým pre potreby Vašej organizácie.

Ak máte nejaké požiadavky na školenie, ktoré by ste chceli ďalej rozdiskutovať, neváhajte a obráťte sa na nás prostredníctvom e-mailu: info@adamasalliance.sk

Komplexné služby: Verejné obstarávanie alebo ponuka na kľúč


Ak ste nový vo verejnom obstarávaní a máte vyhlásiť verejné obstarávanie alebo pripraviť ponuku, resp. jednoducho nemáte čas na tieto úkony, ktoré sú časovo náročné, sme pripravení Vám ponúknuť naše komplexné služby vo verejnom obstarávaní.

Pre ďalšie informácie a konzultácie sa obráťte prosím na nás prostredníctvom e-mailu: info@adamasalliance.sk