Odborný časopis – VO v kocke
Project Image
Zhotoviteľ
Adamas Alliance s.r.o
IČO
457 244 82
Nenávratný finančný príspevok:
119 981,51 €
Výška finančnej podpory z EÚ
119 981,51 €
Typ
Polygrafia
Webová stránka

Odborný časopis – VO v kocke

Ciele projektu sa budú napĺňať prostredníctvom realizovania projektu pozostávajúceho z vydávania odborného časopisu o verejnom obstarávaní - VO v kocke, t.j. v printovej a aj elektronickej podobe, v obci Veľká Lehota, alternatívne v meste Nová Baňa, v okrese Žarnovica, v Banskobystrickom samosprávnom kraji, s tým, že tento časopis bude distribuovaný v rámci celej Slovenskej republiky, v prípade záujmu, aj do zahraničia. Odborný časopis VO v kocke bude slúžiť ako nástroj pre stimulovnie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu.

Strategickým cieľom projektu je rast konkurencieschopnosti spoločnosti pôsobiacej v kultúrnom priemysle.

Špecifickými cieľmi projektu sú:
• podpora kultúrneho priemyslu,
• využívanie modernej techniky vo výrobnom procese,
• dosahovanie profitability,
• udržať a posilniť pozíciu firmy na trhu,
• tvorba nových pracovných miest v kultúrnom priemysle.

Prijímateľ: Adamas Alliance, s.r.o.
Veľká Lehota 232, 966 41 Veľká Lehota
IČO: 457 244 82
Nenávratný finančný príspevok: 119 981,51 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 119 981,51 EUR