Ekologická včelnica
Email
info@apiresterapia.sk
Telefón
+421 907 956 210
Lokácia
Veľká Lehota
Počet včelstiev
50
Ponúkame
Včelie produkty
Web
www.apiresterapia.sk

O včelích produktoch nie je možné diskutovať bez toho, aby sme sa nepozreli do života včely. Včela medonosná (Apis mellifera) je druh z nadčeľade včely (Apoidea), čeľade včelovité (Apidae) a je zastúpená cca 20 000 druhmi. Približne 500 z týchto druhov žije v kolóniách pozostávajúcich z kráľovnej, robotníc a trúdov. Včela medonosná má niekoľko poddruhov s malými rozdielmi vo fyzikálnych vlastnostiach a oblastiach pôsobenia. Včela medonosná má silné globálne rozšírenie, pretože produkuje med, t.j. najznámejší včelí produkt.

Sociálny a kultúrny rozvoj

Život včiel je fascinujúci z dôvodu svojho sociálneho správania sa, keďže sa podriaďujú extrémne úzkej štruktúre s jasne definovanými úlohami. Preto hovoríme o kolónii, kde každá jednotlivá včela medonosná pozná svoju úlohu, za ktorú preberá potrebnú zodpovednosť.

Spôsob výroby

Včely medonosné majú špeciálne vyvinutý medový žalúdok, ktorý je zväčšenou časťou pažeráka. V tomto žalúdku včely ukladajú nektár pri návšteve kvetov. Sú vybavené dobre vyvinutým žľazovým systémom, pričom tieto žľazy sa podieľajú na produkcii medu, včelieho vosku alebo iných včelích produktov. Niektoré z týchto žliaz dodávajú enzýmy, vrátane invertázy, na premenu nektáru na med. Iné žľazy poskytujú potrebné konzervačné látky. Včela má tiež osem voskových žliaz, ktoré sú zodpovedné za výrobu vosku. Žihadlo, je spojený s jedovou žľazou, ktorá produkuje včelí jed (Apis venenum), ktorý sa ukladá do močového mechúra.

Včelie produkty

Výrobky, ktoré produkujú a/alebo vyrábajú včelstvá, sú:

• Apilarnil alebo trúdie mlieko
• Vosk
• Materská kašička
• Med
• Peľ
• Propolis
• Včelí jed
• Perga

Ekologický chov včiel od konvenčného včelárenia sa odlišuje tým, že

• včely sú chované v ekologicky čistom prostredí bez nebezpečných pesticídov;
• včely žijú v zdravom úli vyrobenom z prírodných materiálov, ktorý je neošetrený alebo ošetrený len prírodnými materiálmi;
• včely si stavajú prirodzenú stavbu diela;
• včely sú preliečované len schválenými prostriedkami pre ekologické včelárenie.

Výsledkom tohto úsilia včelára je zdravé včelstvo, ekologický med a aj ostatné včelie produkty.

Včely sú najdôležitejším druhom na Zemi. Napriek však ich dôležitosti sú v ohrození. A to najmä v dôsledku našich činov. Málo kontrolované používanie nebezpečných pesticídov, odlesňovanie, klimatická zmena či nedostatok kvetov zapríčinili, že v posledných rokoch zaznamenávame vo svete ich pokles.

Je našou povinnosťou tento negatívny trend zvrátiť. A musíme to spraviť čím skôr. Ako? Napr. tak, že budeme stáť na strane životného prostredia a verejného záujme, nie na strane chemickej lobby.

V súčasnosti máme 50 včelstiev na ekologickej včelnici v obci Veľká Lehota.

Project Image
Project Image